De verliezer betaalt?

Sinds 1 januari 2008 heeft een winnende partij in een proces het recht om een deel van het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij ('verhaalbaarheid van de erelonen’).

 

Deze tussenkomst is forfaitair, zodat het steeds mogelijk blijft dat u als winnende partij zelf nog een deel van de kosten- en erelonenstaat van uw eigen advocaat dient te betalen.

 

Het is altijd de rechter die het precieze bedrag zal bepalen binnen de grenzen die de wet hem toelaat:

 

  • het bedrag, zowel het basisbedrag als het minimum- en het maximumbedrag van deze rechtsplegingsvergoeding staat vermeld in het KB van 26 oktober 2007.
  • in beginsel kent de rechter het basisbedrag toe. Als minstens één van de partijen hierom vraagt, kan de rechter het basisbedrag verlagen of verhogen binnen de grenzen van het minimum en het maximum.
  • wanneer een zaak geregeld wordt vooraleer zij op de rol van de rechtbank gebracht wordt, is geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd. De rechtsplegingsvergoeding wordt met ¾ verminderd bij vrijwillige regeling van de zaak nadat de rolstelling gebeurde.

 

We raden u aan om de mogelijke verhaalbaarheid van de erelonen bij het verlies van een proces zeker te bespreken met uw advocaat en dit alvorens u beslist om een proces te starten.