Inleiding

De rechtsbijstand die u als rechtszoekende kunt genieten is tweeledig:

 

  • iedereen kan voor een eerste, gratis juridisch advies terecht op de zitdagen van de juridische eerstelijnsbijstand
  • onder bepaalde inkomensvoorwaarden, kan het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) bij de Orde van Advocaten te Turnhout een raadsman toewijzen die juridische bijstand zal verlenen in het kader van een procedure. Deze bijstand is gratis of tegen een vooraf bepaalde forfaitaire vergoeding.

 

Meer informatie over de concrete organisatie van de rechtsbijstand in het arrondissement Turnhout kunt u op deze website terugvinden.