Klachten

Praten helpt!

 

Indien u een betwisting hebt met uw advocaat, van gelijk welke aard, probeer dan altijd eerst om dit met hem uit te praten.

In veel gevallen ligt immers een misverstand aan de basis van uw ongenoegen.

 

Maak ook steeds op voorhand duidelijke afspraken met uw advocaat en aarzel niet om hem bij onduidelijkheden om bijkomende toelichting te vragen.

 

De Stafhouder

 

Misschien aarzelt u toch om de kwestie met uw advocaat zelf te bespreken of weet u niet precies hoe uw ontevredenheid over de prestaties van uw advocaat uit te drukken. Misschien reageert uw advocaat afwijzend of helemaal niet op uw klachten.

 

In dat geval kunt u terecht bij de Stafhouder.


Uit Uw klacht over uw advocaat bij voorkeur per (aangetekende) brief. Hierin geeft u aan waarom u ontevreden bent over uw advocaat en wat u precies wenst. Voeg zoveel mogelijk bewijsstukken toe, bv. kopies van uw correspondentie met uw advocaat. Vergeet vooral niet om uw naam en adres te vermelden, uw klacht te dateren en te ondertekenen.

 

Naargelang de aard van de klacht en de concrete situatie, zal de Stafhouder met u naar de gepaste oplossing zoeken. Indien de Stafhouder het probleem niet kan oplossen of geen akkoord kan bereiken, kan hij nog andere mogelijkheden voorstellen.