Kosten

De kosten die een advocaat voor u maakt zijn doorgaans drieledig:

 

  • er zijn de kosten die de advocaat aan derden moet betalen, o.m. de gerechtskosten (gerechtsdeurwaarder, rolrechten, uitgifterechten, raadplegen van het Rijksregister, attesten bij de diensten van de bevolking en de burgerlijke stand)
  • er zijn kantoorkosten, specifiek toewijsbaar aan een dossier, zoals daar zijn: dactylografiekosten voor briefwisseling, akten, dagvaardingen, verzoekschriften, besluiten en overeenkomsten.  Daarnaast zijn er de kilometervergoedingen voor verplaatsingen zoals naar de rechtbanken, naar expertises, voor vergaderingen.  Eveneens toewijsbaar per dossier zijn de kosten voor fotokopies, overschrijvingen, faxen,...
  • er zijn tenslotte de kantoorkosten, niet specifiek toerekenbaar per dossier, maar die wel onrechtstreeks in verband staan met de behandeling van een dossier, nl. de infrastructuur die een advocaat nodig heeft om zijn beroep te kunnen uitoefenen, zoals o.m. secretariaat en boekhouding, bibliotheek en juridische databanken, huur, afschrijving an kantoorruimten, onderhoud kantoormateriaal, verzekeringen, bijscholing, ... Deze niet-toewijsbare kosten worden meestal op een forfaitaire wijze bepaald.