Links

De Orde van Vlaamse Balies

overkoepelend orgaan voor de 14 Vlaamse Balies

http://www.advocaat.be

 

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Hoven en Rechtbanken: adressen, territoriale bevoegdheid, ...

http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl

 

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

http://www.notaris.be

 

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België

http://www.gerechtsdeurwaarders.be

 

Belgisch Staatsblad (federale regelgeving)

http://www.staatsblad.be

 

Eur-lex (Europese regelgeving)

http://europa.eu/eur-lex/lex/nl/index.htm

 

Vlaamse Codex (Vlaamse regelgeving)

http://www.codex.vlaanderen.be/

 

Kruispuntbank van Ondernemingen (FOD Economie)

alle handelaars en ondernemingen in één centrale databank

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

 

Wegwijs in het Vreemdelingenrecht

http://www.vreemdelingenrecht.be