Raad van de Orde

De Raad van de Orde is het bestuursorgaan van de Orde van Advocaten, telt 14 verkozen leden en wordt voorgezeten door de Stafhouder.


De Raad beslist onder meer over het toelaten of weigeren van de advocaten of stagiairs, organiseert de stage, stelt reglementen op en waakt over de grondbeginselen van het beroep.


Tot de Raad van de Orde van Advocaten van de Balie Turnhout behoren de volgende advocaten (gerechtelijk jaar 2015-2016):

 

 • Mr. Egied Wouters
 • Mr. Ludwig Sol
 • Mr. Annemie Ramon
 • Mr. Luc Bouwen
 • Mr. Ronny Ceusters
 • Mr. Lieve Matheussen
 • Mr. Tom Hens
 • Mr. Rudi Van Gompel
 • Mr. Liesbet Dens-Schryvers
 • Mr. Karolien Van de Moer
 • Mr. Linda Claessens
 • Mr. Stijn Vanherck
 • Mr. Ilka Wielockx
 • Mr. Roderic Heerman


De afgevaardigden voor de Balie Turnhout in de Algemene Raad van de Orde van Vlaamse Balies:

 

 • Mr. Egied Wouters
 • Mr. Tom Hens


Meer informatie en de contactgegevens van de leden van de Raad van de Orde vindt U in de gegevens van de advocaten bij de Balie Turnhout.