Stafhouder

De Stafhouder is het hoofd van de Orde en wordt jaarlijks verkozen door de advocaten die lid zijn van de Balie Turnhout.


De Stafhouder staat in voor de dagelijkse werking van de Orde. Hij neemt initiatieven om de beroepsbelangen te verdedigen en de reglementering op punt te stellen. Hij vertegenwoordigt de Orde van Advocaten in contacten met de magistratuur, de overheid en andere Ordes.

De Stafhouder bemiddelt in geschillen tussen advocaten onderling, tussen cliënten en advocaten en tussen rechtbanken en advocaten. Hij onderzoekt eventuele klachten tegen advocaten en brengt indien nodig advocaten voor de tuchtraad.


De huidige Stafhouder werd verkozen in juni 2016:

Mr. Anne ARIËN

Gerechtsgebouw Turnhout

Kasteelplein 1

2300 TURNHOUT

stafhouder(at)balieturnhout.be


U kunt een afspraak maken met de Stafhouder via het secretariaat.