Wat is de Conferentie?

De Conferentie van de Jonge Balie te Turnhout stelt zich tot doel:

 

  • het trefpunt bij uitstek te zijn van alle advocaten van de Balie Turnhout
  • de integratie van de advocaten-stagiairs te bevorderen en voor hun praktische beroepsvorming te helpen instaan
  • de problemen die de jonge advocaten bekommeren te onderzoeken en gezamenlijk de passende oplossingen uit te werken of voor te stellen

 

Het bestuur van de Conferentie organiseert doorheen het gerechtelijk jaar verschillende activiteiten met het oog op vorming, belangenbehartiging, contacten met andere balies, cultuur, ontspanning,…