Wat kost een advocaat?

Een advocaat moet betaald worden voor de bijstand die hij verleent. Deze bijstand moet vergoed worden, ook wanneer de tussenkomst van de advocaat niet het verhoopte succes oplevert.

 

Bovendien levert een advocaat maatwerk: geen enkele zaak is dezelfde. De ene zaak kan meteen worden afgehandeld, de andere kan jaren duren. Dit weet men niet op voorhand.

 

De te verrichten prestaties zijn derhalve onvoorspelbaar en hangen af van de aard van de zaak, de betrokken belangen, de hardnekkigheid van een eventueel verweer...  Een advocaat kan dus nooit precies op voorhand zijn staat van kosten en ereloon bepalen.

 

Dit wil uiteraard niet zeggen dat de advocaat blindelings rekent.

Hierna vindt u de elementen waarmee hij rekening kan en/of dient te houden bij de samenstelling van zijn kosten- en ereloonstaat.

 • Kosten

  Elke procedure brengt kosten mee, los van de prestaties van de advocaat [...]
 • Erelonen

  De vergoeding van de advocaat voor zijn prestaties [...]
 • Betwistingen

  Wat als u niet akkoord bent met de kosten- en ereloonstaat van uw advocaat? [...]
 • De verliezer betaalt?

  Moet ik iets betalen, zelfs al heb ik mijn zaak gewonnen? [...]